De 6 stappen

Nalaten in 6 stappen

Nalaten aan een culturele instelling is mogelijk door deze op te nemen in uw  testament. Hoe u dit doet kunnen we het beste uitleggen via de volgende zes stappen:

Stap 1: Erfgenaam of legataris?

Kies eerst of u een culturele instelling als (mede-)legataris of als (mede-)erfgenaam benoemt. Dit is afhankelijk van uw eigen voorkeur. Klik hier voor meer informatie over op welke verschillende manieren u een culturele instelling kunt opnemen in uw testament.

Stap 2: Kies een executeur 

Het is niet verplicht, maar wel verstandig om een executeur in uw testament te benoemen. Dit kan iemand uit uw naaste omgeving zijn, maar ook de notaris of een culturele instelling. De executeur zorgt ervoor dat uw nalatenschap daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Vraag de executeur altijd vooraf of deze ook daadwerkelijk deze taken kan en wil uitvoeren.

Stap 3: Uw wensen vastleggen

Laat altijd uw wensen door een notaris vastleggen. Een eigen handgeschreven verklaring is niet voldoende. Het opmaken van een testament kunt u door de notaris laten doen of u doet het online zelf.

Notaris 

Tijdens het eerste gesprek vertelt u de notaris wat uw wensen zijn. De notaris informeert u over de mogelijkheden en de kosten. De notaris maakt uw testament op.

Online 

U kunt in plaats van een eerste gesprek bij de notaris ook een online formulier invullen. Het ondertekenen hiervan doet u bij de notaris. Zie stap 5.

Stap 4: Ontwerptekst

Na de inventarisatie van uw wensen stelt de notaris een ontwerptekst op. Deze ontvangt u samen met een toelichting per post of e-mail. Neem deze goed door. 

Stap 5: Ondertekenen

Maak een (vervolg)afspraak met uw notaris om de tekst samen goed door te spreken. U kunt altijd wijzigingen aanbrengen. Wanneer alles naar wens is, ondertekent u het testament. Als u het testament hebt getekend, ontvangt u een kopie. De notaris bewaart het origineel en registreert het testament bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Zo is het testament altijd vindbaar. U kunt uw testament op ieder gewenst moment door de notaris laten wijzigen. 

Stap 6: Informeer de culturele instelling

Als u dat zelf wilt, laat u de culturele instelling weten dat u hen hebt opgenomen in uw testament. U kunt dan bijvoorbeeld meer worden betrokken bij hun activiteiten of uitgenodigd worden voor evenementen.

Wilt u meer weten? 

Wij hopen dat dit stappenplan u helpt bij het vastleggen van uw nalatenschap aan een culturele instelling in Rotterdam. Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de door u gekozen instelling. Zij helpen u graag verder.