Verhalenhuis Belvédère

Verhalenhuis Belvédère is het eerste Huis voor Immaterieel Erfgoed in Nederland. We maken de persoonlijke verhalen van mensen en gemeenschappen zichtbaar en brengen deze tot verbeelding voor een breed publiek via tentoonstellingen, audio, fotografie, film, muziek, tours, vertelkunst. Doel is ontmoeting en verbinding. Onze thuisbasis is een historisch pand in Rotterdam-Katendrecht. In 2018 ontvingen we de Laurenspenning en (inter)nationaal inspireert het Verhalenhuis tot nadenken over nieuwe manieren van omgang met erfgoed. Sinds de start in 2013 presenteren we een obligatieregeling waardoor vele particulieren investeren. Ook ontvingen we nalatenschappen van mensen die het huis, de missie en gastvrije werkwijze ondersteunen. Wilt u meedoen?