Over ons

Toegift Rotterdam

‘Ik was hier’ wordt beheerd door Stichting Toegift Rotterdam

RSIN 861287812
KvK 78166632

Contactgegevens
Kruisstraat 2 | 3012 CT Rotterdam 
info@ikwashier010.nl

Bestuurssamenstelling
Minke van Hooff, voorzitter
Sofie Post, secretaris
Sarah van Overeem, penningmeester
Audrey Janssen
Mathilde Stuyling de Lange
Jacob de Munnik
Henriette Henny

Beloningsbeleid
Het bestuur van Stichting Toegift Rotterdam ontvangt geen vergoeding.

Doelstelling
Stichting Toegift Rotterdam heeft ten doel het nalaten aan cultuur in de regio Rotterdam onder de aandacht te brengen en op de kaart te zetten, het behartigen van de belangen van de culturele sector in de regio Rotterdam en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Stichting Toegift Rotterdam tracht haar doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen van een platform en het opzetten van bewustwordingscampagnes om particulieren te informeren over het belang van het nalaten aan de Rotterdamse culturele sector. Op het platform kan men ervaringen van anderen vinden en worden particulieren bovenal geïnformeerd over mogelijkheden om via een testament bij te dragen aan een culturele instelling in de regio Rotterdam. Het platform geeft een overzicht van alle Rotterdamse culturele instellingen waar men direct persoonlijk contact mee kan leggen.

Jaarverslag en financiële verantwoording
Stichting Toegift Rotterdam is opgericht op 29 mei 2020. Hier vindt u ons jaarverslag en onze financiële verantwoording over kalenderjaar 2022.

Credits
Deze website is ontwikkeld door Stichting Toegift Rotterdam en 0to9 Creative Impact Agency. 
Fotografen: Joep van Aert, Hans Gerritsen, Aad Hoogendoorn, Maarten Laupman, Lotte Stekelenburg, Marco de Swart.

Beeldrecht
Stichting Toegift Rotterdam heeft zijn uiterste best gedaan om de rechthebbenden van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. In het geval van onjuistheden, graag contact opnemen met info@ikwashier010.nl. 

Bezoekers aan deze website worden er aan herinnerd dat de gebruikte beelden en getoonde kunstwerken onder auteursrecht vallen. Voor gebruik van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie, anders dan raadpleging via internet, is Toestemming van Pictoright vereist. Pictoright, Postbus 15887, 1001 NJ Amsterdam, Nederland. T +31205891840.