Wat We Doen

WAT WE DOEN biedt met theater een tegengif voor de polarisatie in de samenleving die verschillen benadrukt en die, gevoed door politiek en media, mensen zich laat ingraven in datgene wat ze kennen. Vanuit een menselijke invalshoek vertalen we complexe thema’s naar het verhaal van iedereen. Vaak doen we dat met theater, maar ook met podcasts, stand up comedy en lezingen. De stad Rotterdam is hierbij vaak het vertrekpunt. Dat wat hier gebeurt, gebeurt op veel plekken in Nederland en ver daarbuiten. Met de inspiratie en verhalen die we hier vinden maken we projecten voor Rotterdam en het land.

Multidisciplinair, nieuwsgierig, toegankelijk, innovatief en met grote liefde voor de kunst creëren we artistiek hoogwaardig en maatschappelijk relevant theater dat de grenzen van etniciteit, gender, sociaal-economische achtergrond, religie en leeftijd overstijgt.

Contact­gegevens